Return to site

ք. Երևան, ք. Երևան, Ֆանարջյան փող., 2-րդ նրբանցք, 1/2 հասցեում գտնվող բնակելի տուն

 

ք. Երևան, ք. Երևան, Ֆանարջյան փող., 2-րդ նրբանցք, 1/2 հասցեում գտնվող բնակելի տուն

  • Հողամասի մակերեսը` 161,8 քմ,
  • Շինության մակերեսը`196,40 քմ:

 

 

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK