Return to site

Վաճառվում է հասարակական նշանակության տարածք Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջանում:

 

· Միջին բիզնես

Հասարակական նշանակության տարածք Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջանում:

Վաճառվում է հասարակական նշանակության տարածք Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջանում:

Գույքի  մակերեսը` 95 ք.մ է:

Հողի մակերեսը` 107.8 ք.մ է:

 

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK