Return to site

Լոռու մարզ, համայնք Տաշիր, փողոց Գորկու, թաղամաս-4 15 հանդիսությունների սրահ

· Միջին բիզնես

Լոռու մարզ, համայնք Տաշիր, փողոց Գորկու, թաղամաս - 4 15 հանդիսությունների սրահ

Հողի մակերեսը` 1,040.6 ք.մ,

Հանդիսությունների սրահ` 737.66 ք.մ,

Պարիսպ`12.33 ք.մ, 22.19 խ.մ:

 

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK