Return to site

Լոռու մարզ, համայնք Տաշիր, փողոց Գորկու, թաղամաս-4 15 հանդիսությունների սրահ

· Միջին բիզնես

Լոռու մարզ, համայնք Տաշիր, փողոց Գորկու, թաղամաս-4 15 հանդիսությունների սրահ

Հողի մակերեսը` 1,875 ք.մ,

Շինությունների մակերեսը` 548.7 ք.մ,

Ծածկ` 39.1 ք.մ,

Պարիսպ`82.3 ք.մ, 112.14 խ.մ:

 

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK