top of page

Բիզնես տարածք Նորագավիթում

Ք. Երևան, Նորագավիթ 1-ին փողոց, թիվ 101/5 և թիվ 101/4

Ք. Երևան, Նորագավիթ 1-ին փողոց, թիվ 101/5 և թիվ 101/4 : Արտադրական տարածք Նորագավիթ թաղամասում: Հողամասի մակերեսը կազմում է 0.408417 հա Շենքերի ընդհանուր մակերեսը՝ 692.47 քմ և 1.060,5 քմ շինություն

Կապ մեզ հետ

Երկուշաբթի-ուրբաթ, 09:00-18:00

phone_23732.png
viber-19485.png
whatsapp-logo-app-png-4.png
bottom of page