top of page

Բնակելի տուն Արաբկիրում

Ք. Երևան, Արաբկիր համայնք, Երզնկյան փողոց թիվ 75 բնակելի տուն

Նկարագրություն

Վաճառքի է ներկայած Ք. Երևան, Արաբկիր համայնք, Երզնկյան փողոց թիվ 75 հասցեում գտնվող բնակելի տունը։ Հող՝ 0.1226 հա, Շենք՝ 691.17 քմ

Կապ մեզ հետ

 Agent Name

phone_23732.png
viber-19485.png
whatsapp-logo-app-png-4.png
bottom of page