top of page
1-229.jpg

Grav.am կայքը մասնագիտացած է գրավադրված ակտիվների վաճառքով

Կայքում հնարավոր է գտնել և ձեռք բերել ինչպես անշարժ գույք՝ բնակարաններ, առանձնատներ, հողամասեր, արտադրական տարածքներ, այնպես էլ շարժական գույք՝ մեքենաներ, բիզնեսներ, ոսկյա իրեր, զարդեր և այլ ապրանքներ:

Ինչ ես ցանկանում գնել

home.PNG

Բնակարաններ ոչ միայն Երևանում, այլ նաև մարզերում

home-2.PNG

Առանձնատներ ոչ միայն Երևանում, այլ նաև մարզերում

home-4.PNG

Առանձնատներ ոչ միայն Երևանում, այլ նաև մարզերում

home-5.PNG

Առանձնատներ ոչ միայն Երևանում, այլ նաև մարզերում

home-6.PNG

Առանձնատներ ոչ միայն Երևանում, այլ նաև մարզերում

Բնակարանների լավագույն առաջարկները

Բիզնեսի լավագույն առաջարկները

Քո երազանքի գույքը մեկ քայլ հեռավորության վրա

Կապվիր մեզ հետ քեզ հարմար տարբերակներով

phone_23732.png
viber-19485.png
whatsapp-logo-app-png-4.png
bottom of page