top of page

Փոքր բիզնես

Վաճառք

Արմավիրի մարզ, գ. Փարաքար-Թաիրով, թիվ 132

Մակերես

-

Հարկեր

1

Վաճառք

Տավուշի մարզ ք. Իջևան Օհանյան 66/4

Մակերես

0,1 հա

Հարկեր

1

Վաճառք

Ք. Երևան, Նորագավիթ 1-ին փողոց, թիվ 101/5 և թիվ 101/4

Մակերես

692 ք/մ

Հարկեր

1

Վաճառք

ք. Երևան, Բագրատունյաց 69շ., 4

Մակերես

681 ք/մ

Հարկեր

2

Վաճառք

Արմավիրի մարզի Լեռնագոգ համայնք

Մակերես

1,13 հա

Հարկեր

1

bottom of page