top of page

Փոքր բիզնես

Վաճառք

Մարզ Տավուշ, համայնք Իջևան, ք. Իջևան, Բլբուլյան փողոց 75 շենք, 60

Bed

37.92 քմ:

Floors

1

Վաճառք

Արմավիրի մարզի Լեռնագոգ համայնք

Bed

1,13 հա

Floors

1

Վաճառք

Արմավիրի մարզ, գ. Փարաքար-Թաիրով, թիվ 132

Bed

-

Floors

1

Վաճառք

Տավուշի մարզ ք. Իջևան Օհանյան 66/4

Bed

0,1 հա

Floors

1

Վաճառք

Ք. Երևան, Նորագավիթ 1-ին փողոց, թիվ 101/5 և թիվ 101/4

Bed

692 ք/մ

Floors

1

Վաճառք

ք. Երևան, Բագրատունյաց 69շ., 4

Bed

681 ք/մ

Floors

2

bottom of page