top of page

Փոքր բիզնես

Վաճառք

Արմավիրի մարզի Լեռնագոգ համայնք

Մակերես

1,13 հա

Հարկեր

1

Վաճառք

ք. Գյումրի, Վ. Սարգսյան փողոց, թիվ 32/1

Մակերես

124.8 ք/մ

Հարկեր

2

Վաճառք

ք. Երևան, Բագրատունյաց 69շ., 4

Մակերես

681 ք/մ

Հարկեր

2

Վաճառք

Տավուշի մարզ ք. Իջևան Օհանյան 66/4

Մակերես

0,1 հա

Հարկեր

1

Վաճառք

Երևան, Շենգավիթ, Ծերեթելի 51/18 շենք, թիվ 14 բն․ 7

Մակերես

78.9 ք/մ

Հարկեր

1

Վաճառք

ք.Երևան, Կենտրոն, Իսահակյան 14 շենք, 23/1

Մակերես

64,6 ք/մ

Հարկեր

3

Վաճառք

Լոռի, Վանաձոր ք., Թումանյան փողոց 2/6-2

Մակերես

87,45 ք/մ

Հարկեր

2

bottom of page