top of page

Բնակարաններ

Վաճառք

Երևան, Շենգավիթ Ա. Չեխովի փողոց 39/2 շենք, 101 բն.

Վիճակ

Հարկ

Մակերես

Վերանորոգված

7/12

35.9 ք/մ

Վաճառք

ք. Երևան, Արաբկիր համայնք, 51 փողոց, 3-րդ շենք, թիվ 65 բն.

Վիճակ

Հարկ

Մակերես

Չվերանորոգված

10/ 16

83,6 ք/մ

Վաճառք

ք.Երևան, Արշակունյաց պողոտա, 56 շենք, 22 բն.

Վիճակ

Հարկ

Մակերես

Վերանորոգված

9/11

70 ք/մ

Վաճառք

Տավուշի մարզ, ք. Իջևան, Օհանյան 66/1

Վիճակ

Հարկ

Մակերես

Վերանորոգված

2

514 քմ

Վաճառք

ք. Գյումրի, Ախուրյանի խճ․ 1/1 շենք, թիվ 22 բն.

Վիճակ

Հարկ

Մակերես

Չվերանորոգված

4/5

106.17 ք/մ

bottom of page