top of page

Բնակարան Ախուրյան համայնքում

Շիրակի մարզ, Ախուրյան համայնք, Ջրաշինարարների բանավան, 8 փողոց, 11 բնակելի տուն

Նկարագրություն

Վաճառվում է բնակելի տուն Շիրակի մարզ, Ախուրյան համայնք, Ջրաշինարարների բանավան, 8 փողոց, 11 բնակելի տուն հասցեում: Հողի մակերեսը 1010 ք.մ է, բնակելի տան մակերեսը` 488.19 ք.մ, ավտոտնակինը` 36.40 ք.մ:

Կապ մեզ հետ

 Agent Name

phone_23732.png
viber-19485.png
whatsapp-logo-app-png-4.png
bottom of page